Certyfikaty

 

CERTYFIKAT Systemu Zarządzania Jakością   wg PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez TUV NORD

w zakresie : produkcji, montażu i remontów urządzeń elektroenergetycznych, dźwignicowych, zbiorników ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych. [Certyfikat]

 

CERTYFIKAT Systemu Zarządzania  wg PN-N-14001:2005 wydany przez TUV NORD

w zakresie : produkcji, montażu i remontów urządzeń elektroenergetycznych, dźwignicowych, zbiorników ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych. [Certyfikat]

 

CERTYFIKAT Systemu Zarządzania  wg PN-N-18001:2004 wydany przez TUV NORD

w zakresie : produkcji, montażu i remontów urządzeń elektroenergetycznych, dźwignicowych, zbiorników ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych. [Certyfikat]

 

CERTYFIKAT zgodności zakładowej kontroli produkcji

w zakresie : elementów nośnych  oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC3 wg EN 1090-2 [Certyfikat]

 

CERTYFIKAT SPAWALNICZY

dla spawania elementów konstrukcyjnych w klasie wykonania EXC3  wg EN 1090-2 [Certyfikat]

 

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec