Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego


Uprawnienie UDT  do wytwarzania:

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przemysłowych do materiałów palnych , rurociągów przemysłowych do materiałów trujących lub żrących. [zobacz]
 

Uprawnienie UDT  do napraw i modernizacji:

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych do materiałów palnych, rurociągów przemysłowych do materiałów trujących lub żrących. [zobacz] [zobacz]

 

Uprawnienie UDT  do wykonywania napraw:

podestów ruchomych, układnic magazynowych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych , wciągarek [zobacz]


POŚWIADCZENIE  posiadania  Ośrodka Egzaminacyjnego Spawaczy UDT-CERT

zgodnie z    PN-EN ISO 9606-1 : 2014-02;    PN-EN ISO 14732 : 2014-01 [zobacz]
 

POŚWIADCZENIE  posiadania zdolności do prowadzenia szkolenia spawaczy

zgodnie z    PN-EN ISO 9606-1 : 2014-02;    PN-EN ISO 14732 : 2014-01 [zobacz]


Uprawnienia energetyczne  E, D

w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec