Walcarka czterowałowa

 

Szerokość walcowania 3000 mm

Średnica min Ø 400mm

Średnica max Ø3000

Grubość walcowanych blach #1 ÷ 24 mm

Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
Enitech TL InterBud West Energoinstal Sp. z o.o. Enitec